Najnowsze rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2091) pozwala bibliotekom publicznym na wznowienie pracy.

Dlatego jesteśmy w trakcie przygotowań do otwarcia Bibliotek z gminie Margonin.

O dacie ponownego otwarcia Bibliotek na terenie Gminy Margonin oraz nowych zasadach korzystania ze zbiorów poinformujemy po 29 listopada 2020r.

Dyrektor MGBP w Margoninie

Ewa Zamiara