Drodzy czytelnicy, w związku z ustalonym na 4 maja wejściem w życie kolejnego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID – 19 informujemy, że jesteśmy w trakcie przygotowań związanych z dostosowaniem placówek bibliotecznych oraz zasad korzystania z bibliotek gminy Margonin w nowym reżymie sanitarnym.

Rząd uchylił zakaz działania bibliotek zaznaczając, iż instytucja kultury będą otwierane stopniowo i w różnym czasie. O konkretnym terminie decydować będzie organ prowadzący daną placówkę po konsultacji z powiatową stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. O dacie nowego otwarcia biblioteki oraz nowych zasadach korzystania z naszego księgozbioru poinformujemy po 4 maja.