Polski Związek Niewidomych daje możliwość korzystania z czasopism dla osób słabowidzących.
Zachęcamy do wejścia na stronę internetową.

www.pzn.org.pl