Polski Związek Niewidomych daje możliwość korzystania z czasopism dla osób słabowidzących.
Zachęcamy do wejścia na stronę internetową.

https://pzn.org.pl/pokonamy-bariery/