PROJEKT W BIBLIOTECE-KULTURA DOSTĘPNA DLA SENIORA
Z PROGRAMU PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI
W MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W MARGONINIE
01.03.2022-31.12.2022
„DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY-PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO" W WYSOKOŚCI 5000,00 CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA 10070,00