Biblioteka margonińska brała udział w Projekcie „Liga eSzkoła”, który zakończył się sukcesem uczestników i prowadzącego warsztaty bibliotekarza z filii Lipiny. Wszyscy otrzymali zaświadczenia ukończenia szkolenia, Certyfikaty uczestnictwa w Laboratorium Robotyki dla młodzieży, Certyfikat LEGO Education dla pracownika, a Troje z młodych uczestników przystąpiło do nieobowiązkowego egzaminu i uzyskało Europejski Certyfikat Umiejętności  Komputerowych e-Obywatel, zwany także europejskim „komputerowym prawem jazdy”. „Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”). Realizowany w partnerstwie przez 4 organizacje pozarządowe: Fundacja eSzkoła, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Fundacja Wspieramy Wielkich Jutra oraz Związek Gmin Wiejskich RP.”