Posłuchajmy- "We śnie" Bolesława Leśmiana w muzycznym wykonaniu Kuby Michalskiego

https://www.youtube.com/watch?v=HmScaD1Gj2U&feature=youtu.be