Zapraszamy czytelników do nowych obiektów bibliotecznych w Margoninie i Lipinach! Niestety nadal obowiązują ograniczenia w udostępnianiu zbiorów - książki podaje bibliotekarz.

INWESTYCJĘ ZREALIZOWANO W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA PRIORYTET 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2016-2020

DATA ZAKOŃCZENIA ZADANIA 31 GRUDNIA 2020

Nowy obiekt biblioteczny

Nowy obiekt biblioteczny