PROJEKT „DNI ZABAW Z LITERATURĄ” Z PROGRAMU PROMOCJA CZYTELNICTWA
W MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W MARGONINIE
01.03.2022 – 31.12.2022 r.
„DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY – PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO” W WYSOKOŚCI 12 901,00 zł.
CAŁKOWITY KOSZT ZADANIA 17 322,00 zł.