W dniu 14.05.2024 r. w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek pod hasłem "Biblioteka - miejsca na czasie" w bibliotece w Lipinach odbyły się warsztaty plastyczne z lokalnym artystą Tadeuszem Czerwińskim. Wydarzenie skierowane było do uczniów klas I-III, którzy mieli okazję poznać tajniki sztuki pod okiem doświadczonego twórcy.
Warsztaty rozpoczęły się od krótkiego wprowadzenia, podczas którego pan Tadeusz przedstawił swoje dotychczasowe osiągnięcia artystyczne i zainspirował uczestników do własnej twórczości. Następnie dzieci miały możliwość zapoznania się z różnorodnymi technikami plastycznymi, takimi jak akwarele, pastele czy kolaż.
Podczas warsztatów pan Tadeusz udzielał cennych wskazówek dotyczących kompozycji, kolorystyki i wyrazistości pracy plastycznej. Dzieci z wielkim zaangażowaniem wykonywały zadane prace, czerpiąc inspirację z otaczającego świata oraz własnych pomysłów.
Warsztaty z Tadeuszem Czerwińskim w Bibliotece dla dzieci klas I-III były nie tylko okazją do rozwijania umiejętności plastycznych, ale także do budowania więzi społecznych i kształtowania wyobraźni. Dzięki zaangażowaniu lokalnego artysty dzieci mogły przeżyć niezapomniane chwile pełne twórczego entuzjazmu i inspiracji.