W dniu 15.06.2024 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Margoninie odbył się rajd rowerowy organizowany co roku przez naszą bibliotekę w ramach ogólnopolskiej akcji Odjazdowy Bibliotekarz. W tym roku celem rajdu był zabytkowy kościół w Żoniu, gdzie ks. proboszcz  Marcin Przybylski przedstawił nam jego historię. Wcześniej odwiedziliśmy "Zaklętą Karczmę", głaz narzutowy na temat którego powstało kilka legend. Rajd zakończyliśmy poczęstunkiem na tarasie biblioteki. Dziękujemy sponsorom, na których zawsze możemy liczyć: Restauracja Komfort Margonin, Bank Spółdzielczy w Chodzieży Oddział w Margoninie, Miejsko-Gminny Ośrodek Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Margoninie. Dziękujemy również ks. proboszczowi Marcinowi Przybylskiemu za miłe przyjęcie i Komendzie Powiatowej Policji w Chodzieży Komisariat w Margoninie za czuwanie nad naszym bezpieczeństwem, a także wszystkim uczestnikom za udział w tym miłym wydarzeniu.