W dniu 19.06. 2024 r. w bibliotece w Lipinach odbył się konkurs recytatorski wierszy Juliana Tuwima dla uczniów klas I-III. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy ze Szkołą Podstawową w Lipinach, która była współorganizatorem i fundatorem nagród. Konkurs miał na celu popularyzację poezji Juliana Tuwima wśród najmłodszych uczniów oraz rozwijanie ich umiejętności recytatorskich i wrażliwości literackiej. W rywalizacji wzięło udział 19 dzieci. Recytowane utwory obejmowały najbardziej znane i lubiane wiersze Tuwima, takie jak „Murzynek Bambo”, „Rzepka”, "Zosia Samosia"„Ptasie radio” oraz „Kotek”. W ocenie uczestników brano pod uwagę takie kryteria jak: znajomość tekstu, dykcja, intonacja, interpretacja oraz ogólne wrażenie artystyczne. Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom.