GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEK W GMINIE MARGONIN   

MARGONIN od poniedziałku do czwartku 8.00-19.00 piątek 8.00-15.00 pierwsza sobota miesiąca 8.00-14.00 (nie dotyczy okresu wakacyjnego) tel. 515847191 (WEJŚCIE OD STRONY PRZEDSZKOLA)
PRÓCHNOWO poniedziałek 9.00-17.00 tel. 672153234    
wtorek – piątek 8.00-15.00
RADWANKI poniedziałek 10.00-18.00 tel. 672835603
wtorek, środa, czwartek i piątek 8.00-15.00
LIPINY od poniedziałku do piątku 9.00-15.00 tel. 512262411   

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEK!

Otwarcie nowej siedziby Biblioteki w Margoninie
1 lipca nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Przewodniczący Rady - Jerzy Staniewski, Dyrektor Instytutu Książki- Dariusz Jaworski, General Manager JDE - Janusz Idczak; Dyrektor MGBP - Ewa Zamiara, Burmistrz Janusz Piechocki. Na uroczystość przybyli Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Margoninie Jerzy Staniewski, Burmistrz Miasta i Gminy Margonin Janusz Piechocki, Skarbnik Gminy Danuta Bogacz, Sekretarz Urzędu Franciszek Wyrwa i Radni Gminni.

Projekt "Czytelnik na tropie!" z programu "Partnerstwo dla książki" w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Margoninie 01.04.2021-31.12.2021 "Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z funduszu promocji kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych"

w wysokości 17427,00 zł całkowity koszt zadania 29918,00zł

Projekt "Nowoczesny Senior w Bibliotece" z programu "Partnerstwo dla książki" w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Margoninie 01.03.2021-31.12.2021 "Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z funduszu promocji kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych"

w wysokości 7000,00 zł całkowity koszt zadania 20120,00zł

Nowe obiekty biblioteczne w Margoninie i Lipinach!

Zapraszamy czytelników do nowych obiektów bibliotecznych w Margoninie i Lipinach! Niestety nadal obowiązują ograniczenia w udostępnianiu zbiorów - książki podaje bibliotekarz.