"ŚLUBY PANIEŃSKIE"
Aleksandra Fredry
14.03.2022r o godz. 11:00
Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego czytania!

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MARGONINIE OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE ZADANIA W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA2.0”PRIORYTET 1 –ZAKUP I ZDALNY DOSTĘP DO NOWOŚCI WYDAWNICZYCH.KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI W 2021ROKU: 1760 ZŁ.„ZREALIZOWANO ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0”

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W MARGONINIE OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE ZADANIA W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO „NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA2.0”PRIORYTET 1 –ZAKUP I ZDALNY DOSTĘP DO NOWOŚCI WYDAWNICZYCH.KWOTA PRZYZNANEJ DOTACJI W 2021ROKU: 1760 ZŁ.„ZREALIZOWANO ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0”

GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEK W GMINIE MARGONIN   

MARGONIN od poniedziałku do czwartku 8.00-19.00 piątek 8.00-15.00 pierwsza sobota miesiąca 8.00-14.00 (nie dotyczy okresu wakacyjnego) tel. 515847191 (WEJŚCIE OD STRONY PRZEDSZKOLA)
PRÓCHNOWO poniedziałek 9.00-17.00 tel. 672153234    
wtorek – piątek 8.00-15.00
RADWANKI poniedziałek 10.00-18.00 tel. 672835603
wtorek, środa, czwartek i piątek 8.00-15.00
LIPINY od poniedziałku do piątku 9.00-15.00 tel. 512262411   

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEK!

Otwarcie nowej siedziby Biblioteki w Margoninie
1 lipca nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Przewodniczący Rady - Jerzy Staniewski, Dyrektor Instytutu Książki- Dariusz Jaworski, General Manager JDE - Janusz Idczak; Dyrektor MGBP - Ewa Zamiara, Burmistrz Janusz Piechocki. Na uroczystość przybyli Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Margoninie Jerzy Staniewski, Burmistrz Miasta i Gminy Margonin Janusz Piechocki, Skarbnik Gminy Danuta Bogacz, Sekretarz Urzędu Franciszek Wyrwa i Radni Gminni.

Projekt "Czytelnik na tropie!" z programu "Partnerstwo dla książki" w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Margoninie 01.04.2021-31.12.2021 "Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z funduszu promocji kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych"

w wysokości 17427,00 zł całkowity koszt zadania 29918,00zł