Otwarcie nowej siedziby Biblioteki w Margoninie
1 lipca nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Przewodniczący Rady - Jerzy Staniewski, Dyrektor Instytutu Książki- Dariusz Jaworski, General Manager JDE - Janusz Idczak; Dyrektor MGBP - Ewa Zamiara, Burmistrz Janusz Piechocki. Na uroczystość przybyli Przewodniczący Rady Miasta i Gminy w Margoninie Jerzy Staniewski, Burmistrz Miasta i Gminy Margonin Janusz Piechocki, Skarbnik Gminy Danuta Bogacz, Sekretarz Urzędu Franciszek Wyrwa i Radni Gminni. Swoją obecnością zaszczycili nas Dyrektor Instytutu Książki w Krakowie Dariusz Jaworski, Wojewódzką Bibliotekę Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu reprezentowała Magdalena Słocińska, Przewodnicząca Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Pile Maria Bochan, Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży Honorata Niemiro, Proboszcz Parafii Margonin Rafał Wnuk. Na uroczystość przybył Prezes firmy Jacobs Douwe Egberts na Polskę Janusz Idczak, szef fabryki kawy w Sułaszewie Sławomir Piwowarczyk, dyrektorzy i kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń gminnych, przedstawiciele czytelników, autor książek Dariusz Rekosz, Antoni Piechniczek legenda polskiej piłki nożnej, bibliotekarze z Margonina, Próchnowa, Radwanek i Lipin, przedstawiciele lokalnych i regionalnych mediów. Po oficjalnym powitaniu, krótko wprowadzono gości w „wydarzenie”. Obiekt wybudowano w ramach wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa uchwalonego przez Radę Ministrów na lata 2016-2020, w którego ramach zdefiniowany został Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020. Celem programu było i jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych dla których organem założycielskim jest gmina. Biblioteka w Margoninie w 2017 roku za jednomyślną zgodą władz gminnych przystąpiła do wspomnianego programu i otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 mln zł na zadanie pod nazwą: “Przebudowa z nadbudową i rozbudową budynku kina na nową siedzibę Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie oraz budowa filii bibliotecznej w Lipinach”. W wyniku tego zadania powstały dwa obiekty kulturalne, które służą społeczności lokalnej, jeden w Lipinach a drugi w Margoninie. Koszt ich budowy to około 7 mln zł a powierzchnia obu przekracza 1000 m2. Budynki dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych, z pomieszczeniami i wyposażeniem do pracy różnych grup odbiorców, co pozwala Bibliotece na realizację zadań wykraczających poza tradycyjne funkcje biblioteki a także na prowadzenie zadań w ramach nowej oferty dla dzieci i młodzieży. Społeczność lokalna może podnosić swoje kompetencje informatyczne zarówno w Margoninie jak i w filii w Lipinach. Dla czytelników uruchomiono całodobowy automatyczny zwrot książek poprzez zainstalowanie w obu budynkach "wrzutni" do książek. Oba obiekty mają tzw."czytelnię letnią" umiejscowioną jako tarasy na powietrzu. Zakupione meble odpowiednio wyposażają obiekty i zapewniają warunki do pracy różnych grup odbiorców i pracowników bibliotek. Nowoczesne obiekty pozwalają na współpracę w ramach partnerstw publiczno-społecznych na rzecz czytelnictwa a także na integrację społeczności lokalnej. Biblioteki spełniają wysokie standardy w zakresie obsługi użytkowników bibliotek poprzez kryteria Certyfikatu Biblioteki+. Warto wspomnieć, że na terenie Gminy Margonin są trzy nowe obiekty biblioteczne, które powstały w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W 2014 roku oddano do użytku nową filię biblioteczną w Radwankach, która z powodzeniem od 7 lat realizuje zadania wynikające z kryteriów Certyfikatu Biblioteki+. Po „wprowadzeniu” do wydarzenia pierwszy zabrał głos Burmistrz Miasta i Gminy Margonin Janusz Piechocki, który z dumą przyznał, że oba obiekty biblioteczne są najnowocześniejszymi w powiecie. Oznajmił, że biblioteka nie miała do tej pory stałego miejsca, zmieniała kilkakrotnie swoje lokalizacje i nareszcie ma swoją siedzibę w samym centrum miasta i godne warunki do pracy dla bibliotekarzy i wspaniałe przestrzenie dla czytelników. Skierował też podziękowanie dla wszystkich, którzy przyczynili się do przygotowania i wykonania inwestycji. Następnie głos zabrał Dyrektor Instytutu Książki w Krakowie Dariusz Jaworski. Na początku odczytał list gratulacyjny, który specjalnie na tę uroczystość wystosował Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotr Gliński, Dyrektor Jaworski w swoim przemówieniu podkreślił rolę Państwa, współpracy i wkładu władz samorządu lokalnego w realizację zadania oraz gratulował ukończonych inwestycji. Zaznaczył, że Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – w ramach którego powstały nowe biblioteki – jest kontynuowany, a pula środków jaka zostanie przekazana bibliotekom w latach 2021-2025 jest rekordowo wysoka (1,1 mld zł). Głos zabrał również Prezes Jacobsa na Polskę Janusz Idczak, który z sentymentem opowiadał o swoich dziecięcych doświadczeniach z „książką”, która towarzyszy mu po dzień dzisiejszy i nie ma miesiąca w którym nie przeczytałby choćby dwóch. Jacobs Douwe Egberts objął naszą bibliotekę swoim Patronatem, czego mogliśmy doświadczyć delektując się pyszną kawą serwowaną przez pracowników firmy a z zakupionych naszej Bibliotece trzech komputerów korzystają z zadowoleniem czytelnicy. Następni goście zabierając głos, gratulowali pięknego obiektu i życzyli aby Biblioteka mogła realizować planowane działania na rzecz rozwoju czytelnictwa i szeroko rozumianej kultury dla społeczności lokalnej. Po gratulacjach i miłych słowach obejrzano prezentację multimedialną z budowy a także ukończone obiekty w pełni już wyposażone. W części artystycznej autor książek i animator kultury Dariusz Rekosz przedstawił interesujący stand-ap „Magia słowa” a po nim nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Margoninie. Nowa siedziba w Margoninie- obecnie biblioteka mieści się w centrum miasta i spełnia coraz to większe i ambitniejsze oczekiwania mieszkańców. Budynek w Margoninie ma dwie kondygnacje z tarasem na dole, wrzutnią do książek oraz czytelnią letnią na górze. Na parterze znajduje się „Strefa dzieci” z miejscem do działań edukacyjnych i zabawy wśród książek. Sala konferencyjna ze ścianką jezdną pozwalającą na prowadzenie dwóch działań jednocześnie. Sala ma również zamontowane na jednej ze ścian lustra z przesłonami. Wypożyczalnia z wolnym dostępem do półek, hol i miejsce dla obsługujących czytelników bibliotekarzy. Tutaj znajdują się też toalety (jedna z nich posiada udogodnienie dla rodziców z małymi dziećmi – przewijak) a także serwerownia, kotłownia i platforma dla niepełnosprawnych ruchowo, którą można dostać się na piętro. Na piętrze zlokalizowana jest czytelnia ze „Strefą młodzieży” z nowoczesną aranżacją do spędzania czasu wśród książek, w gronie znajomych czy osób pracujących razem w pokojach o specjalnym przeznaczeniu: do pracy twórczej i do odsłuchu muzyki a także audiobooków. Na piętrze znajdują się też stanowiska komputerowe, gdzie można nieodpłatnie skorzystać z Internetu. Stoliki i krzesła pozwalają na pracę indywidualną i grupową użytkowników a wygodny fotel i sofa na czytanie gazet i czasopism. Z czytelni jest wyjście na słoneczny taras, pełniący rolę „letniej” czytelni. Na piętrze znajdują się też biura, pomieszczenie socjalne, gospodarcze a także sala do kameralnych spotkań i jako siedziba dla miejscowych organizacji i stowarzyszeń. Pomieszczenia wraz z wyposażeniem pozwalają Bibliotece na realizację zadań wykraczających poza tradycyjne funkcje biblioteki a także na prowadzenie zadań w ramach nowej oferty dla dzieci i młodzieży. „Strefę dzieci” wyposażono w podłogę interaktywną (inaczej magiczny dywan) z pakietem gier stanowiącym pomoc dydaktyczną, przeznaczoną do ćwiczeń, gier i zabaw ruchowych wraz z zestawem treści multimedialnych do pracy z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym. Poza pomocą w nauce pełni również funkcję urządzenia wspierającego rehabilitację. Wszystko za sprawą tego, że jest obsługiwana przy pomocy ruchów rąk i nóg, co pobudza do aktywności nie tylko umysłowej ale i fizycznej. Stymuluje rozwój motoryki, koordynacji wzrokowej, ruchowej, a także spostrzegawczości. Interaktywna podłoga służy do pracy z dziećmi o zróżnicowanych potrzebach terapeutycznych. Natomiast pakiet gier „Szmaragd” integruje całe rodziny, ale także daje wiele korzyści seniorom poprzez ćwiczenia ruchowe i umysłowe. Pomaga w rehabilitacji osób z demencją lub chorobą Alzhaimera, daje rozrywkę, jak i atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu. Filia w Lipinach- Budowa filii bibliotecznej w Lipinach była długo wyczekiwaną inwestycją przez mieszkańców wsi, którzy nie mieli do tej pory warunków do korzystania z szerokiej oferty biblioteki jak też i możliwości do integracji ale przede wszystkim do korzystania z dóbr szeroko rozumianej kultury. Dotychczas filia funkcjonowała w lokalu współużytkowanym z biblioteką szkolną na 18m2. Obiekt filii mieszczący się w centrum wsi to budynek jednokondygnacyjny z podjazdem do wózków inwalidzkich. Wewnątrz znajduje się szeroki hol prowadzący do wypożyczalni i dużej sali wielofunkcyjnej. Z korytarza jest bezpośredni dostęp do toalet i pomieszczenia socjalnego. Biblioteka ma jedną przestrzeń wypożyczalnio/czytelnię z której korzystają wszyscy użytkownicy mając wolny dostęp do regałów bibliotecznych z książkami i miejsc do pracy przy stolikach a także do stanowisk z komputerami. W przestrzeni tej znalazło się miejsce dla korzystających z prasy a także miejsce dla najmłodszych - kącik dziecięcy. Z sali konferencyjnej jest dostęp do pomieszczenia kuchennego i gospodarczego. Cały obiekt umożliwia swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim. Na części budynku znajduje się duży taras, pełniący funkcję „letniej” czytelni. Blisko głównego wejścia zamontowana jest wrzutnia do zwrotu książek.
 
Ewa Zamiara
MGBP w Margoninie
fot. Karol Klepacki