Biblioteka bierze udział w akcji promującej czytelnictwo "Książkowy niekalendarz" Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.


To zadania na każdy miesiąc, zachęcające dzieci i młodzież do sięgania po książkę. Uczestnicy akcji otrzymują kartę Czytam codziennie z miejscem do oznaczania dni czytania. Kartę wypełnia się samodzielnie w domu, a na jej podstawie otrzymuje się w bibliotece Dyplom za uczestnictwo w akcji.