Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Margoninie uzyskała w 2022 roku dofinansowanie w wysokości 4800,00 zł
ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
2.0 na lata 2021-2025 na realizację zadania "Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości
wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków
- priorytet1, kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCZ 2.0"